آموزش نحوه صحیح استفاده از دستگاه

تیم خدمات و پشتیبانی این شرکت خوشحال خواهند شد که اگر اپراتورها، پس از دریافت آموزش های لازمه از دستگاه استفاده نمایند.

فراگیری آموزش در مورد نحوه کار با دستگاه به سلامت آن کمک بسزایی می نماید. اپراتورها و مدیران تولید می توانند از برنامه های آموزشی ما بهره مند شوند.

در زمان نصب و راه اندازی دستگاه ها در محل کارخانه مشتری، طریقه استفاده بهینه از آنها به پرسنل مربوطه بصورت کامل آموزش داده می شود.

جلسات آموزشی، با توجه به نیاز مشتری می توانند وضع گردد.

تیم خدمات و پشتیبانی این شرکت خوشحال خواهند شد که اگر اپراتورها، پس از دریافت آموزش های لازمه از دستگاه استفاده نمایند.

توسط این کار می توان از خرابی های احتمالی تا حد بسیار زیادی پیشگیری کرد.