در حال حاضر چند مرکز دانشگاهی دولتی معتبر تحت حمایت استیل غرب آسیا از ماشین آلات این شرکت در محیط آزمایشگاهی خود بصورت رایگان استفاده و مشغول تحقیق و پژوهش می باشند. هدف ما بدست آوردن اطلاعات ارزشمند از انجام آزمایشات ذکر شده و در اختیار گذاشتن این اطلاعات بصورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان می باشد.

در تحقیقی که در سال 1398 توسط اساتید دانشگاه بوعلی سینا همدان  بر روی موضوعتخمین اثرگذاری  محلول کیتوزان، بسته بندی با روش نانو و روش اتمسفر اصلاح شده بر روی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی قارچ دکمه ای در طول انبار کردن آن  با استفاده از دستگاه نیمه اتوماتیک شرکت استیل غرب آسیا انجام شد. دستاورد های مهمی را در زمینه دقت اجرای روش اتمسفر اصلاح شده با استفاده از دستگاه های ما را به ارمغان آورد.

 در این تحقیق، قارچ هایی که به محلول کیتوزان آغشته شده بودند و قارچ هایی که آغشته نشده بودند در سه نوع بسته بندی عادی ، بسته بندی با استفاده از فیلم های نانو و  بسته بندی با فیلم های نانو به همراه  روش اتمسفر اصلاح شده آزمایش شدند بسته ها با درصد های خاصی از گازها و فیلم های نانو تهیه شدند (یک کپسول حاوی اکسیژن و کربن دی اکسید تهیه شد ). بسته ها در ابعاد 7*15*20 سانتی متر  با استفاده از دستگاه نیمه اتوماتیک سیل وکیوم بسته بندی شدند. اکسیژن و کربن دی اکسید هر دو روز به مدت ده روز به وسیله دستگاه اندازه گیری گاز، اندازه گیری شد.

استفاده از فیلم نانو (به دلیل دسترسی کمتر به اکسیژن و دی اکسید کربن ) در کنار روش اتمسفر اصلاح شده اثر مثبتی بر کنترل نرخ تنفس قارچ و ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی این محصول داشت و سبب افزایش ماندگاری قارچ و حفظ ویژگی های آن شد.

با توجه به اینکه این پژوهش در مجلات معتبر چاپ شده هست و دارای امتیاز ISI نیز می باشد باید در شرایط آزمون و متریال مصرفی نهایت دقت و استفاده از دستگاه های با کیفیت و دقت بالا رعایت شود که در این پژوهش  با توجه به نتایج به دست آمده می توان به دقت ماشین آلات ما در پیاده سازی روش MAP  پی برد.