مکانیسم اصلی فسادپزی از نظر نگهداری مرغ و ماکیان، رشد میکروبی می باشد. بویژه رشد باکتری هایی که می تواند گونه هایی از قبیل Pseudomonas  وAchromobacter باشد. این باکتری های فسادپذیر هوازی می توانند توسط گاز CO2 در روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) تا حد زیادی مهار گردند.

مقدار CO2 بیش از 20% مورد نیاز می باشد تا بتوان بطور قابل توجهی ماندگاری گوشت مرغ خام و گوشت ماکیان را بالا برد.

جهت گوشت های ماکیانی که قرار است در بسته های کوچک به بازار ارائه گردند، نسبت گاز CO2 در مخلوط گاز نباید از 35% بیشتر باشد، زیرا باعث از بین رفتن بسته ها گشته و وجود قطرات آب بیش از حد را بهمراه خواهد داشت.

خرابی بسته های گوشت، برای ما بسیار مهم میباشد، بنابراین استفاده از گاز CO2 صد در صد توصیه می گردد.

بسته بندی گوشت در داخل ظرف و مخلوطی گازی به مقدار 30% گاز CO2 و 70% گاز N2 اغلب توصیه می گردد.  ماندگاری قابل قبول مرغ و ماکیان توسط روش MAP و بسته بندی آنها در ظروف پلاستیکی، به مقدار چربی، بار میکروبی اولیه، ترکیب گاز و دمای نگهداری، بستگی خواهد داشت.

خطرات احتمالی مسمویت های غذایی در مورد این محصولات  را می توان با نگهداری در دمای پایین (سرد) و رعایت اقدامات بهداشتی و خوب در طی مراحل مختلف (از زمان کشتار تا عرضه در فروشگاه و همچنین نگهداری توسط مشتری) و همچنین در نهایت پخت و پز کافی قبل از مصرف، به حداقل ممکن رساند.