بسته بندی سبزی جات و صیفیجات پاک نشده، برخی از محصولات مانند گل کلم و کلم بروکلی، به دلیل تنفس سریع، از فیلم های غیر قابل نفوذ بهمراه غشاهای نفوذ پذیر جهت اصلاح اتمسفر مورد نیاز جهت تنفس استفاده می گردد. بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP)با استفاده از فیلم بسته بندی قابل نفوذ (تنفس پذیر) به همراه مخلوطی از گازهای مشخص، می توان بصورت منفعلانه باعث بالا بردن ماندگاری محصول شود.

هدف از این روش ایجاد تعادل بهینه گاز در داخل بسته می باشد. طوری که فعالیت تنفس محصول تا جایی که امکان دارد کم باشد. از طرف دیگر غلظت اکسیژن برای محصول مضر نباشد . به طور کلی هدف این است که توسط یک ترکیب گاز 2 الی 5 درصد اکسیژن و مابقی ازت و دی اکسید کربن، محصول را بسته بندی نماییم. یکی از فاکتورهای مهم در بسته بندی این تیپ از محصولات بسته بندی به همراه اتمسفر اصلاح یافته و فیلم تنفس پذیر می باشد. در اکثر فیلم ها، اتمسفر بهینه با میزان تنفس و کنترل O2 و CO2 حاصل نمی گردد. با بهره گیری از این موارد به همراه کنترل رطوبت و تنظیم درجه حرارت می توان به نتایج قابل قبول و مهمی دست یافت.