بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته سال1401 (29 مهر الی 2 آبان)

تاریخ: 29مهر  الی 2 آبان 1401

زمان بازدید: ۸ صبح الی ۱۵ عصر

8 الی 11 آذر 1401

نوزدهمین  نمایشگاه تخصصی آیفود مشهد مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته 1401 (11-8 آذر)

تاریخ: 8 الی11 آذر  1401

27 تا 31 خرداد 1401

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته-ایران آگروفود2022 (31-27 تیر 1401)

تاریخ: 27 تا 31 تیر 1401

8 تا 11 خرداد 1401

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در محل مصلی بزرگ امام خمینی

تاریخ: 8 الی 11 خرداد 1401

12 تا 15 بهمن 1400

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی آیفود شیراز مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

تاریخ: 12 تا 14 بهمن 1400

9 تا 12 مهر 1400

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ: 9 مهر تا 12 مهر 1400

31 شهریور تا 3 مهر 1400

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته – ایران آگروفود 2021

تاریخ: 31 شهریور 3 مهر 1400

13 تا 16 مهر 1399

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ: 13 تا 16 مهر 1399

13 تا 16 مهر 1399

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته – ایران اگروفود 2020

تاریخ: 13 تا 16 مهر 1399

8 تا 11 آذر 1398

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ: ۸ تا ۱۱ آذر 139۸

28 تا 31 خرداد 1398

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

تاریخ: 28 تا 31 خرداد 1398

22 تا 25 آذر 1397

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ: 22 آذر تا 25 آذر 1397

بزرگراه چمران – خیابان سئول – محل دائمی نمایشگاههای تهران
آدرس دسترسی به نمایشگاه:

https://iranfair.com/?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=676

8 تیر تا 11 تیر 1397

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابستهایران اگروفود 2019 

تاریخ : 8 تا 11 تیر 1397